Logo Dawn SHARP - Survival Horror Action Role Playing
21 - 22 april 2012


 Project

 Spelregels

 Practisch

 Inschrijven

 Contact

Dawn II speelt zich in dezelfde wereld af als Dawn I, enkele dagen VOOR de gebeurtenissen van Dawn I. Jawel damens en here, we spelen hier een prequel...:

De wereld bestaat uit vele eilanden waarop zich verschillende culturen en rassen hebben ontwikkeld. Er is gedurende de laatste eeuwen kruisbestuiving geweest tussen de verschillende koninkrijken waardoor op alle eilanden alle rassen voorkomen. De wereld zoals je die kent is een feodale maatschappij waar de laatste 200 jaar geen oorlog meer is geweest. Er zijn geen monsters meer, die zijn lang geleden reeds overwonnen. Het leger dient om de orde te bewaren, dieven en rovers op te pakken en dergerlijke meer.

Magie is het geschenk van de respectievelijke goden (elk koninkrijk heeft een of meerdere goden) en is dus wijdverspreid en wordt op grote schaal gehanteerd voor genezing. Fysieke geneeskunde is onbruik geraakt en zelfs vergeten. Om niet-magiers toch de mogelijkheid te geven zich te helen bestaan krachtige geneesdrankjes en handschoenen die door oplegging werken. Elke ziekte of verwonding, zelfs amputatie, wordt hierdoor geheeld . Magie wordt ook gebruikt in het dagelijkse leven: pantsers worden aangeboden aan de goden en ze worden zelf-herstellend, biedt ze een zwaard en het blijft altijd scherp bied een ei aan en je krijgt een spiegelei perfect gebakken.(of omelet naar eigen inzicht), zaai een zaadje en een dag later staat het in bloei etc...

Er is echter iets vreemds aan de hand...

Sinds enige tijd komen er geen schepen meer terug van het eiland Armagh. Dit eiland is rijk aan grondstoffen; goud en zilver komen hier in grote mate voor alsook ijzer- en kopererts. Het wegvallen van de handel met Armagh is een gemis voor de koninkrijken op de andere eilanden, vandaar dat enkele maanden geleden een schip met diplomaten en handelaars van de andere grote koninkrijken gestuurd is om:
* Te onderzoeken wat er met de vermiste schepen is gebeurd
* De diplomatieke betrekkingen te herstellen
* De handel terug op te starten
* Zo snel mogelijk terug te komen om te rapporteren

Het schip komt niet terug.

Er volgt een tweede gezamelijke missie. Deze keer worden meer schepen gestuurd. De opdracht wordt enigsinds aangepast; deze keer worden ook een aantal militaire schepen meegestuurd.om de diplomatieke handelsmissie te beschermen.

Ook deze schepen blijven weg.

Een derde, groots opgezette missie volgt; er wordt een vloot gestuurd. Omdat het een gezamelijke missie is worden de troepen van de verschillende koninkrijken over de schepen verdeeld zodat op elk van de schepen verschillende nationalteiten zitten. De koninkrijken gaan uit van oorlog, maar willen zeker niet provoceren. Vrede bewaren blijft de bedoeling. De missieopdracht blijft ongewijzigd. Miltairen hebben de opdracht de diplomaten en handelaars te beschermen.

Na het voorspoedige vertrek steekt een storm op en de vloot wordt uit elkaar geslagen. Verschillende van de schepen vergaan, en van de opvarenden zijn slechts enkelen zo gelukkig dat ze zich kunnen redden. Sommigen worden opgepikt in een reddingssloep, sommigen spoelen aan op een hen onbekend strand, sommigen zinken naar de bodem van de zee... Op deze grauwe, na-stormse ochtend, op een met wrakhout en aangespoelde helden bezaaid strand begint Dawn II...


Laatste aanpassing op 16 januari 2012